Дорофеев. Математика. 2 кл. Учебник. В 4-х ч. Ч.1 (IV вид) /Перспектива ФГОС